Spojovací lak/Backlack

Spojovací lak Technológia Backlack

Lepiaci lak/Backlack - technológia spájania pre dokonalé laminovanie!

Jadrá statora a rotora elektrických strojov sa vyrábajú pomocou tenkých lamiel naskladaných na seba, aby sa minimalizovali straty vírivými prúdmi. Existuje niekoľko spôsobov, ako tieto laminácie spojiť a najúčinnejší spôsob je použiť Backlack.

  • Nižšie straty

    V porovnaní so spájaním a zváraním nedochádza pri lepení k žiadnym skratom medzi jednotlivými listami. Výsledkom sú lepšie magnetické vlastnosti a nižšie straty.

  • Znižuje hluk

    Jednotlivé listy sú k sebe pevne zlepené, čo znižuje vibrácie a hluk. Dobrý prístup k riešeniu vyšších požiadaviek.

  • Zlepšuje tepelnú vodivosť

    Celoplošné lepenie zlepšuje tepelnú vodivosť v rámci zväzku, pretože spojovací lak/Backlack má lepšiu tepelnú vodivosť ako vzduch, ktorý máme zo spojovania alebo zvárania.